Bộ hình ảnh chuẩn Format cho sự kiện

Bộ hình ảnh chuẩn Format cho sự kiện
Ngày đăng: 19/04/2023 08:23 AM

  Bộ hình ảnh chuẩn Format cho sự kiện: Link File

   

  Brochure gấp 3: Link File

  Backdrop: Link File

  Flyer: Link File

  Folder khổ trãi: Link File

  Phướn ngang: Link File

  Standee, phướn dọc: Link File

  Thẻ đeo: Link File

  Powerpoint: Link File

   

  Font: Link FIle