THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Ngày đăng: 03/07/2024 08:27 AM

    THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

     

    Link file Thông báo: tại đây

    QUYẾT ĐỊNH Về việc đấu giá và phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê Tàu du lịch

    Link file Quyết định: tại đây